Op vaste plekken 2x 3 jongen grootgebracht, namelijk 1 vrouw en 2 mannen (op 24 juni nog compleet) en 2 vrouwen en 1 man (op 28 mei eerste uitgevlogen). Laatste broedgeval betreft stelletje brokkenpiloten, één jong eindigend in kolenbunker (weer opgelapt en losgelaten) en ander jong door affakkelvlam vliegend waardoor de vlaggen van zijn slagpennen afschroeiden (zal in asiel door eerste complete rui heen worden geholpen).