In eerdere Takkelingen schreven Bijlsma (1996), Custers (1997) en van Nie (1998) over Buizerds die mensen aanvielen. Eén verklaring luidt dat het hier om asielvogels zou gaan, die op mensen gefixeerd zijn geraakt. Waarom deze vogels dan alleen in het broedseizoen aanvallen, wordt daar echter niet mee verduidelijkt. Het is de vraag of dit gedrag wel zo afwijkend is als wij denken. Binnen één soort is een veelheid aan gedragingen mogelijk, van timide tot agressief. Bijlsma merkte bij het artikel van van Nie (1998) op: “een verklaring van het gedrag simpelweg in de individuele variatie in gedrag van roofvogels ten opzichte van mensen kan zitten”. Onze kennis over agressie bij de Buizerd is gering. Het verdient aanbeveling om alle gegevens goed te documenteren. Door deze gevallen naast elkaar te leggen, kunnen we de oorzaak van dit gedrag achterhalen en beter voorlichting geven. In 1998 kwamen minimaal vier gevallen aan het licht. In Elburg (Ge.) werd een vogel afgeschoten, omdat deze fietsers aanviel en volgens politie en provinciale ambtenaren een verkeersonveilige situatie was ontstaan. Het tweede geval vond plaats in Sleen (Dr.), waar een wielrenner werd aangevallen. Twee andere gevallen speelden in Almere (Fl.). Deze Almeerse gevallen worden in dit artikel uitvoerig behandeld, in de hoop dat ook andere gevallen beter worden gedocumenteerd.