Al enkele jaren doe ik aan nazorg bij de Vogelwacht Drogeham. Ons gebied kenmerkt zich door vele eikenwallen en elzensingels. Een uitstekend gebied voor roofvogels dus, wat dit jaar ook bleek. In mijn gebied waren al enige tijd een paar Buizerds actief, maar ik had het nest nog niet gevonden. Dit kwam doordat ik meer tijd besteedde aan weidevogels dan aan roofvogels. Toen besloot ik het nest maar eens op te zoeken. Na een paar kraaiennesten te hebben bekeken, vond ik het nest van vriend Buteo. Samen met een kennis hebben we de boom minder aantrekkelijk gemaakt voor de jeugd om in te klimmen. Er lagen vijf eieren in het nest. Toen ik Sjoerd van de roofvogelwerkgroep trof op een vogelwachtvergadering, vertelde deze mij dat het wel vreemd was dat er vijf eieren in het nest lagen, daar dit bij Buizerds weinig voorkomt. Aangezien ik dus wel lagere school heb, achtte Sjoerd mijn waarneming betrouwbaar. Toch wilde hij zelf wel eens poolshoogte nemen.