Er wordt wat afgepubliceerd door de Nederlandse vogelaars. Zoveel zelfs dat velen door de bomen het bos niet meer zien. Met deze inhoudsopgave komt daar een beetje verandering in. Van een aantal tijdschriften zijn nu alle hoofdartikelen, korte bijdragen, mededelingen, boekbesprekingen en in memoriams in één file bijeengebracht (dbase IV-formaat). Het gaat om de volgende tijdschriften: Jaarboekjes der Nederlandsche Ornithologische Vereeniging 1904-11 (jaargang 1-8, voortgezet als Ardea), Ardea 1912-98 (jrg. 1-86,1), Drentse Vogels 1985-98 (jrg. 1- 11), Dutch Birding 1979-98 (jrg. 1-20,5), Jaarbericht der Club van Nederlandsche Vogelkundigen 1911-28 (jrg. 1-17, voortgezet als Orgaan der CNV), Orgaan der Club van Nederlandsche Vogelkundigen 1928-33 (jrg. 1-6, voortgezet als Limosa), Limosa 1934-98 (jrg. 7-71,3), Ringing & Migration 1975-98 (jrg. 1-19,1), Slechtvalk Nieuwsbrief 1995-98 (jrg. 1-4,1), Sula 1987-98 (jrg. 1-12,1), De Takkeling 1993-98 (jrg. 1-6), Vanellus 1957-98 (jrg. 10-51,5), Op Het Vinkentouw 1963-98 (jrg. 1-87), Wiek en Sneb 1951-56 (jrg. 1-4, voortgezet als Vogeljaar), Vogeljaar 1957-98 (jrg. 5-46,5) en Watervogels 1976-81 (jrg. 1-6, voortgezet in Limosa). In totaal 29.450 titels. De file kan in een eigen zoek-, data base- of literatuursysteem worden geïmporteerd in ms-dos computers. De floppy kost ƒ5O.- (voor NOU-leden ƒ45.-, voor instituten ƒ250.-). Een update, door de koper zelf te bepalen op welk tijdstip, kost ƒ25.-. Juiste bedrag overmaken op giro 2057867 t.n.v. G. Speek, Zevenaar, onder vermelding van INV. Samengesteld door H.J. Lichtenbeld en G. Speek.