In 1999 wil ik de Groote Heide vlakbij Geldrop op roofvogels onderzoeken. Samen met Piet Verhappen, lid van de VWG de Kempen, heb ik dit gebied ook al in 1997 bekeken. Om een goede start te maken, ben ik op 2 november 1998 begonnen het gebied in gedeelten af te lopen op eventuele nieuwe nesten. Die heb ik op kaart ingetekend. In totaal ben ik tot nu toe (half januari 1999) tien morgens en middagen op pad geweest. Tijdens elk bezoek aan het gebied heb ik meteen gelet op verdachte zaken. Niets aangetroffen, behalve illegaal motorcrossen en vuilstort van asbestpijpen! Het viel dit jaar wel op dat de jagers minder actief waren dan in 1997. Ook is er veel gekapt en gedund in het bos. Dat zag ik op 12 november 1998 voor het eerst, toen de Amerikaanse vogelkers -ofwel bospest- onder handen werd genomen door jongens met een werkstraf. De tweede keer viel op 20 november langs de A 2 bij het Diepmeerven; daar stond een wagen met een Belgisch kenteken bij. Eind december werd er voor de derde keer gekapt, ditmaal weer een andere firma die bezig was tussen het Diepmeerven en het Heezerven. En ten slotte waren ze op 12 januari bezig met een timberjack, die in twee minuten een dikke boom omzaagde, schilde en verzaagde. Gelukkig allemaal buiten het broedseizoen, zoals het hoort.