Het prachtige weer, een volle geldbuidel en een doos met materialen maakten dat de meivakantie in de Vel’ká Patra (Grote Patra) bij Martin in Slowakije niet kapot kon. In een vroeg stadium had ik valkenier Jan de Vries uit Hoogeveen bereid gevonden mee te gaan. Jan is hoofdopzichter Groen- en Bosbeheer bij de gemeente en tevens WRN-lid. Hij heeft een asielvergunningen en revalideert al 20 jaar roofvogels en uilen, vooral tijdens de winter. Daarnaast beoefent hij het vluchtbedrijf. Graag wilde hij zich inzetten voor de bescherming van de Steenarend en kreeg, nadat ik uitleg had gegeven over de situatie in Slowakije, van de Martina de Beukelaarstichting een bedrag. In totaal gingen we met DM 3600.- op pad. Aan materialen namen we mee: een telescoop met twee statieven, een petroleumlamp en hèt standaardwerk over de Steenarend van Jef Watson. We besloten DM 2600.- te geven aan Sprava Vel’ká (beheergebied Grote Patra) voor de directe bescherming van de Steenarend en DM 1000.- voor de verbetering van het educatief programma rond roofvogels in het algemeen en de Steenarend in het bijzonder, zoals ik dat in herfst 1998 in het museum van Liptovsky Mikulas had gezien. (Redactie: Inmiddels is opnieuw ƒ200.- op de WRN-rekening gestort en ƒ200.- toegezegd voor de bescherming van Slowaakse roofvogels.)