Voor het eerst in mijn ‘roofvogelloopbaan’ ben ik bij de kladden gepakt door een moedertje Havik. Zo erg lang draai ik nog niet mee in de roofvogelwereld, maar ik heb toch al heel wat gezinnen bezocht. Zo ook was deze Havik in Emmen op 22 mei 1999 aan de beurt om haar jongen te laten ringen door Arjen (Dekker) en mij. Nu was mij van voorafgaande jaren bekend dat deze vogel bij benadering van het nest fanatieker was dan de andere Haviken in mijn roofvogelgebiedje. Maar dat zij dit jaar zo te keer zou gaan, had ik eerlijk gezegd niet verwacht! Bij de nestcontroles kwam de vogel steevast twee keer een schijnaanval uitvoeren, niets bijzonders verder. Tijdens de ringsessie ging het even anders.