Sinds een jaar vertegenwoordig ik in de Achterhoek de Werkgroep Roofvogels Nederland. Daarnaast ben ik werkzaam als politieman. Maria vroeg mij een eendaagse cursus te organiseren voor politiemensen en BOA’s in mijn politieregio (Noord- en Oost-Gelderland). Dergelijke cursussen zijn al eerder elders in het land gehouden. Het was mij in dat ene jaar steunpunt WRN al duidelijk geworden dat er bij de politie behoefte was aan meer kennis op het gebied van roofvogelvervolging. Bij het wegvallen van de veldpolitie na de reorganisatie was een aantal van deze mensen weliswaar opgegaan in de reguliere politie, maar de meeste ‘groene’ kennis was verloren gegaan. Zodoende bestond het veldtoezicht bij de gratie van enkele hobbyisten. Bij de meeste politiemensen heeft dit soort zaken nog maar bitter weinig prioriteit. Ook onkunde en soms gewoon desinteresse spelen mee.