Terwijl ik dit schrijf, zitten we midden in de voorbereidingen voor de zesde Landelijk Roofvogeldag. De belangstelling is wederom groot. Sinds half januari zijn we volgeboekt. Iedereen die zich nu nog opgeeft, komt op de reservelijst. Het is elke keer afwachten hoe het uitpakt. Naarmate 19 februari nadert, lopen de activiteiten en de spanning op: is de muziek op tijd, zal de diaprojector standhouden, blijven de wegen ijs- en de sprekers griepvrij, zijn de nieuwe t-shirts op tijd klaar, evenals De Takkeling en de nieuwe WRN-publicatie? Over een paar weken weten we meer. Wat we al wel weten, is dat 1999 een record aan veldgegevens heeft opgeleverd. Meer dan 4200 nestkaarten werden ingevuld, ruim 600 meer dan in 1998. Wat vooral opvalt, is de successtory van de Buizerd. Overal in Nederland hebben ze zich gesetteld, van Zeeland tot en met de Waddeneilanden. Meer hierover in het jaaroverzicht van Rob Bijlsma in deze Takkeling.