Tijdens ons ringwerk viel het ons op hoe groot de hoeveelheid afVal is die mensen in de natuur deponeren. Ook laat men -al dan niet bewust- van alles rondslingeren. Ik denk aan kunststoftouw (veel gebruikt als bindmiddel in de landbouw), synthetisch schrikdraad en vissnoer. In de landbouw, maar ook in de visserij, is men soms zeer slordig met het gebruik van materialen. Vogels zien deze zaken voor nestmateriaal aan en brengen het naar het nest. Hier wordt het gebruikt voor de bekleding van de nestkom. Jonge vogels op het nest, maar soms ook de oude vogels, kunnen hierin verstrikt raken. Poten worden afgekneld, sterven af of worden uit de kom getrokken. Met als uiteindelijk gevolg: levenslange verminking of hongerdood.