Studie aan nestkastpopulatie. Alle waarden vielen binnen de range van wat bekend was. Er leek een positief verband te bestaan tussen regenval en reproductie.