Met aandacht las ik het artikel van M. de Bijl in De Takkeling 8: 123. Een soortgelijk voorval kwam mij daarbij in gedachten. Ik begon in mijn vogeldagboek te bladeren en las met datum Zaterdag 11 april 1987 het volgende: ‘s Morgens zag AM (mijn vrouw) met een half oog een flits door de achtertuin schieten. Even later zag zij een Sperwer ? op de dakrand van de garage zitten. Samen konden wij de vogel daar enige minuten vanuit de keuken waarnemen. De Sperwer keek steeds aandachtig in het rond en vloog tenslotte naar de grond naast de zijdeur van de garage, waar zij ‘zoekend’ rondhipte. Even later vloog zij op de dakrand en keek weer rond, waarna de vogel wegvloog in de richting van de achterliggende tuinen. Een uurtje later na dit incident zagen wij een (de) Sperwer nog even op de schoorsteen van een huis tegenover het onze zitten.