Van Thijs van Galen kregen we het volgende bericht. Het energiebedrijf NUON maakt in Friesland de hoogspanningsmasten schoon in verband met veiligheid en onderhoud. Dit betekent dat oude nesten, veelal van kraaien maar ook van Buizerds, er worden uitgegooid. Mocht je roofvogelnesten vinden, neem dan contact op met de heer Toppels van NUON (058-2676427), dan kan er iets worden geregeld.