Roofvogels in urbane gebieden hebben vaak een andere ecologie dan soortgenoten in rurale gebieden. Bij de bescherming van stadsroofvogels moet daarmee rekening worden gehouden. In dit review-artikel worden studies aan stadsroofvogels kritisch onder de loupe gehouden. Veel studies zijn beschrijvend en omvatten een beperkte reeks van jaren.