Drie dagen geleden was alles nog wit, vandaag geeft de thermometer 10 graden aan. Het heeft allebei wel wat. Sneeuw- en ijspret, zoals het hoort in de koudste tijd van het jaar, maar die knipoog naar de lente is aangenaam veelbelovend. En zo denken de vogels er ook over als ik de enthousiaste geluiden om me heen hoor. Wat ik eveneens om me heen beluister is, dat de commerciële ‘valkerij’ verder oprukt in Nederland (zie ook het stuk van Peer Busink over roofvogels en volksvermaak in deze Takkeling). Ook de WRN krijgt regelmatig de vraag of wij geen roofvogelshows kunnen verzorgen. Wij zijn hier mordicus op tegen, maar willen in overleg met Vogelbescherming en Dierenbescherming een -bij voorkeur gezamenlijk- standpunt bepalen. De commissie van wijze mannen, ingesteld door de valkeniersvereniging ‘Adriaan Mollen’, heeft nog geen uitspraak gedaan over het gebruik van roofvogels als vermaaksartikel (bij een negatief advies dreigt ledenverlies). Daarbij komt dat een dergelijk verbod geen wettelijke steun heeft, een negatief neveneffect van de voortschrijdende Europese integratie. Hoewel er misschien geen verbod inzit, willen we wèl natuurbeschermingsorganisaties aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Tè makkelijk maken deze clubs gebruik van demonstraties met roofvogels om hun eigen evenementen op te leuken. Net als door de betrokken ‘valkeniers’ wordt dan voortdurend op het educatieve aspect gewezen. Maar laat er geen misverstand over bestaan: het is een commerciële activiteit waarvan roofvogels het lijdend voorwerp zijn. Zie in dit verband de aanbevelingen op internet en andere advertenties (zie hieronder).