Sinds 1998 volg ik de stand van de Ransuil Asio otus binnen de gemeente Reusel (Noord-Brabant) door jaarlijks geslaagde broedsels te inventariseren. Sinds 2000 ben ik begonnen om ook de roofvogels systematisch binnen het onderzoeksgebied in kaart te brengen. Het eerste bezoek aan de nestplaats van de betreffende Sperwer vond op 28 april plaats. Het nest was vrij makkelijk op te sporen. Het zat namelijk maar een tiental meters van het nest van 1999 verwijderd. Het vrouwtje, volwassen, zat al vast op het nest en er waren heel wat donsjes op de nestrand te bespeuren. Het mannetje gebruikte maar één plukplaats en daar waren aardig wat prooien geplukt. Ik besloot om het nest nu nog niet te controleren. Het legsel zou waarschijnlijk nog niet volledig zijn. Op 9 mei vond de tweede controle plaats. Het viel meteen op dat het vrouwtje niet op het nest zat en ook op de plukplaats lagen geen verse veren meer.