De Werkgroep Vogelasielen heeft als belangrijkste doel het verbeteren van de kwaliteit van de vogelopvangcentra in Nederland. De Werkgroep doet dit door jaarlijks een themadag te organiseren voor de vogelopvangcentra en door de uitgifte van een landelijke nieuwsbrief in samenwerking met het Ministerie van LNV. Een belangrijk deel van het werk van de Werkgroep bestaat uit het adviseren aan LASER (vergunningverstrekker) bij nieuwe vergunningaanvragen. Jaarlijks beoordelen de leden van de Werkgroep gemiddeld 40 nieuwe aanvragen. In bijna alle gevallen is het advies van de Werkgroep doorslaggevend voor het wel of niet verstrekken van de vergunning. Dit komt mede doordat de Werkgroep toetst op kwaliteitseisen, accommodatie-eisen en ervaringseisen, die in overleg met het Ministerie van LNV in 1992 zijn vastgesteld.