Met ingang van 2000 gaan we uitsluitend informatie over dode roofvogels inzamelen indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat de dood opzettelijk was veroorzaakt. Kortom, verkeers- en raamslachtoffers zullen in het vervolg buiten beschouwing blijven. Van nu af aan: alleen dode roofvogels op formulier zetten die het slachtoffer van vervolging zijn geworden (voor zover ten minste al niet op een nestkaart gezet).