In de voormalige Oostbloklanden was het nemen van particulier initiatief niet gebruikelijk. De Staat zorgde immers voor alles. In het kantoor van Sprava Vel'ka Patra in Vnitky hebben Jan de Vries en ik als Werkgroep Natuur en Milieu van Stichting Stedenband Hoogeveen-Martin vaak aanzetten gegeven om de medewerkers te bewegen zelf met een plan te komen voor de bescherming van de Steenarend en de Slechtvalk in hun gebied. Die besprekingen verliepen altijd moeizaam. Ginger Molitor van Peace Corps was steeds mede-animator. Groot was onze verbazing toen via een email in november Metod Macek met een realistisch megaplan kwam, compleet met begroting.