Groepen Wespendieven werden tijdens de trek in Israël gevolgd met radar van het vliegveld Ben-Gurion. De vogels maakten gebruik van het front van de zeewind, dat gaande de dag dieper het binnenland intrekt. Dit verklaart ook de geleidelijke verschuiving van trekkende Wespendieven vanaf de kust (in de ochtend) richting binnenland (na middaguur c. 50 km uit de kust).