Volgend jaar bestaat de Takkeling tien jaar. En we hopen dat er nog vele jaren zullen volgen. De tekenen zijn gunstig en uw enthousiasme is voor ons heel motiverend. Ook dit keer weer een dik nummer, 96 bladzijden maar liefst, en genoeg kopij over om een deel van het volgende nummer te vullen. We zijn inmiddels in overleg met de drukker over een nieuw formaat en een nieuwe lay-out. In de volgende Takkeling kijken we nog eens terug naar het eerste jaar, hoe het allemaal begon en zich verder ontwikkelde. Graag horen wij uw stem wanneer u ideeën heeft voor een nieuwe rubriek of andere tips. Uw inbreng, tekeningen en foto's blijven van harte welkom, ook van onze jongste leden! We kunnen het niet laten om prognoses te maken. De nestkaarten voor dit jaar zijn nog niet binnen of we proberen alweer zicht te krijgen op het volgende seizoen. In onze omgeving zitten er geen beukennootjes en opvallend weinig eikels aan de bomen. Dat belooft niet veel goeds voor vinkachtigen, mezen én muizen. En minder muizen en prooivogels is de dood in de pot voor een aantal roofvogels. Belangrijk is hoe de winter zich zal ontwikkelen. Kou is niet zo erg, het voedselaanbod en de toegankelijkheid van het voedsel is van groter belang. Een dik pak sneeuw gedurende lange tijd kan grote problemen opleveren voor de meeste soorten (roofjvogels. Alles is met elkaar verweven en elk jaar levert weer nieuwe verrassingen.