In de ruim zeven jaar dat de WRN bestaat, is in Nederland de belangstelling voor roofvogels flink toegenomen. Het aantal begunstigers van de WRN is de afgelopen Jaren vertienvoudigd. We mogen terugkijken op aardige successen. Zo beseffen de meeste Nederlanders inmiddels dat roofvogels een onderdeel van het ecosysteem zijn en er gewoon bij horen. Samen met politie en justitie hebben we ook ons best gedaan om roofvogelvervolging te bestrijden. Lang niet overal met succes, maar door verschillende rechtszaken en tal van bijna-rechtszaken zit de schrik er bij de vervolgers goed in! Helaas blijft er nog een hoop werk aan de winkel, zoals de roofvogelvervolging in Friesland en opruiende anti-roofvogelstukjes in sommige kranten laten zien. De WRN heeft de komende jaren de steun van haar medewerkers hard nodig. Het wordt steeds moeilijker om bij de overheid subsidie te verwerven voor onze activiteiten, waardoor in de nabije toekomst een groot deel van onze inkomsten dreigt te vervallen.