Nestkastbezetting, legdatum, legselgrootte noch broedsucces varieerden tussen zeven habitats, van braak tot graanvelden, eikenbos, olijfboomgaarden, begraasde velden, geïrrigeerde akkers of ruig land met struiken. Indien gebieden met lage dichtheid uit de analyse werden verwijderd, ontstonden wel significante verschillen. Torenvalken in grasland hadden dan grotere legsels en een beter broedsucces dan vogels in graanakkers (Conservation Research Group, Departement of Zoology, University of Extremadura, Badajoz E-06071, Spain).