Dat geluk heb je niet elke dag... een Boomvalk op je werk. Tijdens een langdurige klus in Heino, waar ik werkzaam was op een graafmachine, bleek er op het terrein een Boomvalk te broeden. Prachtig. Het hele broedproces kon ik van dichtbij meemaken. Al enkele keren had ik ze zien rondcirkelen boven het terrein. Op 5 juni 2001 waren ze er voor het eerst. Op 12 juli zijn we naar het nest geklommen, waarin twee eieren bleken te liggen. Beide eieren zijn met succes uitgebroed. Jan van Dijk heeft op 9 augustus de jongen kunnen ringen. Helaas kon ik er niet bij zijn. Ik was toen op vakantie. De Boomvalken maakten het echter goed, zoals bleek toen ik na de vakantie begroet werd met veel gekekker en zelfs een schijnaanval. Op 23 augustus zag ik de eerste vliegpogingen van de jongen, een fraai gezicht om vier Boomvalken tegelijk in de lucht te zien. Vijf dagen per week heb ik tussen m’n werk door de vogels kunnen bekijken. Een keer had ik puur mazzel: de Boomvalk sloeg 10 meter boven me een zwaluw uit de lucht. Hij landde ermee op de grond, vloog nog een keer op met een fladderende zwaluw en rukte toen de kop van zijn prooi. Vervolgens kwamen de jongen er luidruchtig aangevlogen en namen de prooi (juichend?) in ontvangst.