leder voorjaar houdt Steunpunt Brabant een avond met een lezing. Dit jaar zal de lezing gaan over de Slechtvalk, verzorgd door Peter van Geneijgen van de Werkgroep Slechtvalk Nederland. De avond zal wederom worden gehouden in zaal Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 in Tilburg, vlakbij station Tilburg-West. Aanvang 20.00 uur. Op deze avond zal het jaarverslag 2001 worden toegelicht en is het jaarverslag voor geïnteresseerden ook beschikbaar. Dit jaarverslag is gebaseerd op de honderden nestkaarten, die door mensen in Noord-Brabant worden ingevuld en bij Rob Bijlsma of SOVON worden ingeleverd. Door het grote aantal nestkaarten geeft het jaarverslag een goed beeld van de stand van roofvogels in de provincie Noord- Brabant. Tevens wordt er bekend gemaakt wie in Noord-Brabant de Boomvalk gevonden heeft die het dichtst bij een weg heeft gebroed. Hieraan is een prijs verbonden. Mensen die interesse hebben, zijn deze avond van harte welkom.