De Slowaakse Werkgroep voor Onderzoek en Bescherming van Roofvogels en Uilen (S VOD AS) presenteerde half november 2001 het Project Behoud Arenden in de Slowaakse Karpaten. Het project vloeit voort uit het Project Bescherming Steenarend Vel’ka Patra van de Werkgroep Natuur en Milieu van Stichting Stedenband Hoogeveen-Martin. Het is de eerste keer in de geschiedenis van S VOD AS dat een beschermingsplan op papier wordt gezet en aan de autoriteiten aangeboden. Animator achter het plan is Ginger Molitor van Peace Corps. Zoals bekend uit vorige Takkelingen brengt de WNM al vanaf 1996 geld en materiaal bijeen voor de 24-uurs bewaking van 7 nesten van Steenarenden en 3 nesten van Slechtvalken in de Vel’ká Patra bij Martin in Slowakije. Met name de geldbedragen stegen ieder jaar, met als topper 2001, toen 16.000 gulden aan Sprava Vel’ká Patra (Beheer Grote Patra) kon worden overgemaakt. Onze activiteiten verdubbelden zich vanaf november 1999. Boswachter Metod Macek kwam toen namelijk met het initiatief waarop we hadden gehoopt: het megaplan Bescherming Steenarend, compleet met budget. De lobby richting grotere sponsors kon beginnen. Het resulteerde in de toekenning van een ruime subsidie uit het Twinning Fund van Milieucontact Oost-Europa. Toch is deze organisatie niet de echte grote sponsor. Grotere potentiële sponsors als Stichting Doen en Wereld Natuur Fonds reageerden positief op onze activiteiten maar vonden het project te klein voor hun fondsen. Na over en weer mailen met Sprava en Ginger Molitor wat nu te doen, besloot Ginger SVODAS te bewegen het project in de Grote Patra een nationaal karakter te geven. Dat was niet eenvoudig. De Slowaakse werkgroep had nog nooit officieel een beschermingsplan op papier gezet met daaraan gekoppeld een budget, maar voorzitter Jozef Chavko kon zijn medebestuursleden in Bratislava meekrijgen. Om het niet te moeilijk te maken, werd besloten niet alle roofvogels van Slowakije in het project te betrekken, maar zich voorlopig te beperken tot drie arenden: Steenarend Aquila chrysaetos, Keizerarend A. heliaca en Schreeuwarend A. pomarina.