Net als in 2000 heeft het Steunpunt Brabant (SB) van de WRN in 2001 een prijsvraag ingesteld. Op deze manier hopen we het roofvogelonderzoek een positieve impuls te geven. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de provinciale avond in het voorjaar als ook het jaarverslag wordt gepresenteerd (het jaarverslag van SB over 2001 is bij Kees Kraneveld te bestellen voor 2 Euro; voor adres zie binnenzijde omslag De Takkeling). Met de keuze van het onderwerp van de prijsvraag wil het SB aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen in het broedgedrag van roofvogels. Winnaar van de prijsvraag is dan ook niet zozeer degene die de nestkaart heeft ingestuurd, maar eerder het roofvogelpaar dat bijzonder gedrag vertoont.