De Müritz is een Nationaal Park in voormalige Oost-Duitsland. Het ligt c. 100 km ten noorden van Berlijn. De afstand vanaf Assen beloopt ruim 600 km. Het is uitgestrekt met een oppervlak van 32.000 ha. waarvan 3600 ha meren en 2200 ha veengebied. De rest behelst uitgestrekte dennen- en loofbossen met vele drassige delen. Het ecosysteem is nog niet zo verpest als in het rijkere West-Duitsland, of in ons eigen kikkerlandje. Er is hier een rijke flora en fauna. Zelf zijn we nu twee keer in dit gebied geweest (eerste week september 1999, eerste week mei 2001). En wat ons betreft zullen er nog heel wat tochtjes volgen. Zo zagen we vele roofvogels, waaronder Rode en Zwarte Wouw. Visarend en Zeearend. De Visarend broedt hoofdzakelijk op elektriciteitsmasten en is in bepaalde delen van het gebied regelmatig te zien (18 paren). In de eerste week van mei zaten al verschillende vrouwtjes te broeden. Bij één van deze nesten is een videocamera opgesteld die in verbinding staat met het bezoekerscentrum in Federow. Hier kun je rechtstreeks genieten van voederingen op het nest. Begin september 1999 zagen we hoe de jongen door de ouders werden gevoerd. In een ander bezoekerscentrum wordt op deze manier een paartje Ooievaars gevolgd, en in de toekomst zal ook de Kraanvogel zijn geheimen moeten prijsgeven. Op de meeste wandelingen in waterrijke gebieden kwamen we de Zeearend tegen (waarvan er 12 paren zijn). Met wat geluk zie je ook de Schreeuwarend (met 1-3 paren aanwezig). De Müritz is ook bekend vanwege de Kraanvogels. Momenteel broeden er 60 paren, en hun aantallen nemen nog steeds toe. Dit jaar hebben we zelf een nest ontdekt langs een van de vele wandelroutes. In september-oktober verzamelen de Kraanvogels zich in het gebied en vliegen ze ’s avonds naar hun gezamenlijke slaapplaats (c. 5000 exemplaren). Iedere avond genoten we van het getrompetter van 300-500 ex. die over de camping vlogen. Ook zoogdieren, reptielen, amfibieën, vlinders en overige insecten zijn ruim vertegenwoordigd.