Enkele keren heb ik namens Vogelbescherming (VBN), Rob Vogel en Dierenbescherming overlegd over een gezamenlijke aanpak (ook over welzijn). Dat is er al met al niet van gekomen. Daarom heeft VBN in overleg met Rob een brief geschreven aan LNV. Omdat ook de AID gereageerd had, is in de Regeling Vrijstelling Beschermde Dier- en Plantensoorten Flora- en Faunawet een aparte regeling voor de Havik opgenomen. In artikel 17 is bepaald dat: “...de aanvrager door het overleggen van DNAvingerafdruk van zowel oudervogel als de jonge vogel het bewijs levert dat de vogels inderdaad in gevangenschap zijn gefokt.” Zoals bekend is de FenF-wet op 1 april van kracht geworden. Daarmee is het hopelijk beter mogelijk om overtredingen te bewijzen aan de hand van DNA-profiel (Toon Voets).