De Maashorst is een prachtig natuurgebied van 4000 ha in noordoostelijk Noord-Brabant dat voor ongeveer de helft uit bos bestaat. De roofvogelliefhebbers van de vogelwerkgroepen van Oss en Uden wilden heel graag meer weten van het voorkomen van de Wespendief in dit gebied. Wespendieven werden wel af en toe gezien, maar er was weinig zicht op het aantal paren en de verspreiding ervan. Een nestvondst zou helemaal fantastisch zijn, want dat was in al die jaren nog nooit gelukt. Om de vogelaars vast in de stemming te brengen, werden in het voorjaar Gerard Müskens en Ronald Zollinger uitgenodigd om van hun ervaringen met Wespendieven verslag te doen. De grote dag was zaterdag 3 augustus. Dan zouden er ‘s ochtends zes groepjes vogelaars verspreid over het hele gebied posten om de wespendievenpopulatie in kaart te brengen. De afspraak was om van de Wespendieven die gespot werden zoveel mogelijk informatie te noteren, zoals vliegrichting, ruipatroon etc. Omdat prooidragende exemplaren tot een nestvondst zouden kunnen leiden, moesten die met extra belangstelling worden gevolgd worden. Namens SOVON (en de WRN) zou ook Rob Vogel komen om nog wat extra deskundigheid in te brengen. Op zaterdagochtend 3 augustus stonden in de Maashorst dus ongeveer 26 mensen klaar om die mirakelse Wespendieven eens goed in de kijker te krijgen. Er was maar één nadeel. Het regende.