Het voorjaar nadert met rasse schreden. De afgelopen week (op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het eind januari) hebben we een paar prachtige, zonnige dagen gehad. Enkele haviken lieten midden op de dag van zich horen. Tegelijkertijd kunnen we in Het Gooi genieten van een zeearend die hier al weken verblijft in de buurt van het Naardermeer. Wat een reusachtige vogel, met drie vleugelslagen is hij van de Bovenmeent naar de andere kant van het Naardermeer. We vermoeden dat deze omgeving als broedgebied ongeschikt is: te veel mensen en te weinig ruimte. Wellicht vindt hij in de Flevopolder een geschikter biotoop. Daar worden momenteel door medewerkers van Staatsbosbeheer twee kunstnesten voor zeearenden gebouwd. Wie weet wat dat ons het komend jaar zal brengen. Ook voor de visarend zijn enkele kunstnesten in de maak. Het door henzelf gebouwde nest is namelijk grotendeels uitgewaaid. We kunnen de natuur haar gang laten gaan en erop vertrouwen dat de arenden na hun veelbelovende start in 2002 het komend voorjaar in staat zijn een nieuw nest te bouwen en tot eileg te komen. De ervaring in andere gebieden leert echter dat het verloren gaan van het oude nest toch een handicap kan vormen voor een nieuwe broedpoging in het komende seizoen. Misschien hebben ze baat bij dit steuntje in de rug.