De bescherming van roofvogels heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen in Noord-Brabant. Een enthousiaste groep heeft vele anderen met het virus aangestoken. leder jaar wordt er voor die grote groep een provinciale bijeenkomst gehouden met onder andere een lezing en de presentatie van het jaarverslag. Dit jaar zal de bijeenkomst plaatsvinden op donderdagavond 3 april 2003. De provinciale avonden zijn gezellig en leerzaam. Na in het verleden lezingen over Boomvalk, Zeearend en Buizerds in de winter staat ditmaal de Rode Wouw in het middelpunt van de belangstelling. Helemaal uit Zuid-Limburg komt Paul Voskamp ons vertellen over zijn ervaringen met de Rode Wouw in België. Daarnaast zal het jaarverslag 2002 van het Steunpunt Brabant worden toegelicht en gepresenteerd. Het verslag zal uitgebreid ingaan op de honderden nestkaarten die weer zijn ingeleverd.