Op grond van onderzoek in Frankrijk en Spanje worden voorstellen gelanceerd, deels gebaseerd op modellen, om te komen tot een zinnige vorm van bescherming van Grauwe Kiekendieven in agrarisch cultuurland. Een cruciale rol speelt het waarborgen van een voldoende groot voedselaanbod. Daarnaast is nestplaatsbescherming noodzakelijk, omdat anders nesten tijdens de oogst verloren gaan. Dit alles heeft alleen zin als de populaties grondig worden gemonitoord, niet alleen door kartering van broedparen, maar ook via het bijhouden van nesten, vogels (ringen, zenders, vleugelflappen), grondgebruik en prooiaanbod. Door deze parameters in modellen te verwerken, kan planmatig en voorspellend te werk worden gegaan (BA, Centre of Ecology and Hydrology, Hill of Brathens, Aberdeenshire, AB31 4BW, Scotland).