Van een nest van de Rode Wouw in Engeland vlogen 2 juvenielen uit. Dit nest werd gevolgd met videocamera. Beide jongen werden nog tot 29 en 30 dagen na het uitvliegen verzorgd door de ouders. Omdat de jongen een vleugelmerk droegen, net als de jongen van nesten in de omgeving, kon onomstotelijk worden bewezen dat het nest niet alleen door beide jongen geregeld na het uitvliegen werd bezocht, maar ook door twee jongen van andere nesten (op 2 en 8 km afstand). Deze jongen werden ook door het ouderpaar gevoerd (3 Coleman’s Wood, Stroutwood Road, Ryde, Isle of Wight P033 4BZ).