De tweede pentade (1998-2002) zette de lijn voort die de eerste vijfjaren was ingezet: een nieuwe reeks Takkelingen met zeer uiteenlopende verhalen over roofvogels en hun leefomgeving. Het kost de redactie geen moeite De Takkeling gevuld te krijgen. Opmerkelijk is de variatie in onderwerp, van anecdotes tot diepgaand onderzoek, van lokale en landelijke overzichten tot buitenlandse bevindingen, uit de oude doos of zeer recent. We hopen dat deze variatie ervoor zorgt dat elke lezer van De Takkeling iets van zijn gading vindt. Jaargang 6-10 (1998-2002) telde 15 nummers met een totaal van 1296 pagina’s verdeeld over 231 stukken, afkomstig van 137 (mede-)auteurs. Het aantal gepubliceerde foto’s was 325, afkomstig van maar liefst 75 fotografen. Speciale dank gaat uit naar Nirk Zijlmans, Jan Stok, Marlijn de Jonge, Hans Hut en Simon Bijlsma, die ons stapels foto’s toespeelden om naar believen uit te putten. Daarnaast verschenen nog eens 114 tekeningen van 23 verschillende tekenaars, waarbij in het bijzonder Gilbert van Avermaet, Kees de Grijp, Pieter de Haan, Corinne en Claire Stouthamer en Ronald de Zeeuw moeten worden genoemd. De illustraties verlevendigen ons blad niet alleen, maar voegen iets extra’s toe vanwege het hoge documentaire gehalte. Wat dat betreft is er veel veranderd: wie loopt niet met een – al dan niet digitale – camera rond! Dat levert prachtig materiaal op, illustratiever dan tekst vermag te zijn.