Voor u ligt het eerste nummer van alweer de twaalfde jaargang van De Takkeling. We hopen dat u aan deze jaargang net zo veel plezier zult beleven als aan de vorige. Het is stil in de bossen, slechts af en toe laat een buizerd zich zien wanneer hij heimelijk wegglijdt tussen de bomen. Geen enkele roofvogel laat zich horen. In de polders en langs de snelwegen daarentegen een overvloed aan buizerds en voor het eerst sinds vele jaren in de Eempolders weer wat meer torenvalken. Dat terwijl hun broedresultaat het afgelopen jaar toch weer erg mager was.