Het roofvogelonderzoek in Noord-Brabant zit de laatste j aren sterk in de lift. Dit dankzij de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers. Het Steunpunt Brabant van de WRN organiseert jaarlijks voor deze grote groep en voor andere belangstellenden een interessante lezing. Na Zeearend, Boomvalk, Slechtvalk en Rode wouw is het nu de beurt aan de Wespendief. Rob Bijlsma en Willem van Manen zijn bereid gevonden om de Brabantse roofvogelaars in hun kennis over deze prachtige soort te laten delen. Deze lezing mag u dus niet missen. Tevens zal op deze avond de uitslag van de prijsvraag over de sperwer bekendgemaakt worden en zal de nieuwe prijsvraag worden aangekondigd. Ook zal geprobeerd worden om het jaarverslag te presenteren. De avond vindt plaats in congrescentrum Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 in Tilburg (gelegen vlakbij station Tilburg-West). Voor nadere inlichtingen: Edward Sliwinski (0412-639612).