In november 2003 heb ik de ledenadministratie van de Stichting Werkgroep Roofvogels Nederland op me genomen. Al snel bleek dat er “enig achterstallig onderhoud” was. Er is hard gewerkt om dat ongedaan te maken, waarbij de nodige fouten optraden (waarvoor excuses). Ach, als beginnend administrateur mag je wel eens goed fout zitten... De ellende is dat het zoveel nawerk geeft. Zo zijn de acceptgirokaarten voor 2004 verstuurd zonder naam- en adresgegevens (ik ging er vanuit dat iedereen zijn naam en adres zou invullen, maar dat was wat naïef gedacht). Dat heb ik geweten. De acceptgiro’s voor 2005 zullen daarom keurig voorzien zijn van de noodzakelijke gegevens; deze worden met Takkeling 3 van 2004 verzonden. Toch denk ik dat een paar algemene regels aandacht verdienen.