De aandacht voor (het onderzoek naar) roofvogels in onze vogelwerkgroep (IVNVWG Oss en omstreken) neemt hand over hand toe. Het zijn dan ook erg leuke beesten waar van alles aan te onderzoeken valt. Een paar jaar geleden zijn we ons meer gaan richten op de Wespendief. Er waren wel aanwijzingen dat in onze omgeving Wespendieven voorkomen, maar het definitieve bewijs dat ze ook echt broeden in Herperduin of de Maashorst moest nog worden geleverd.