In Centraal-Italië (N=787, 37.5% juveniel) en op Malta (n=1535, 44.5% juveniel; piek op 13 september met 906 ex.) werden Bruine Kieken geteld tijdens de najaarstrek. Op beide posten werden meer mannen dan vrouwen geteld, wat klopt met het feit dat vrouwen deels overwinteren in West-Europa (groter, dus beter in staat waterwild te pakken en van aas te leven dan mannen) (nicolantonioa@tiscalinet.it).