In 2003 werden in België 29 slechtvalkparen geregistreerd (17 in Vlaanderen, 12 in Wallonië), waarvan er 10 zonder broedresultaat bleven. De succesvolle paren brachten 3x 1, 5x 2, 5x 3 en 6x 4 jongen groot. Een 5-legsel resulteerde in 2 jongen. Vele zitten op menselijke bouwwerken, maar natuurlijke nestplaatsen worden in toenemende mate bezet.