Het afgelopen jaar vlogen maar liefst 85 jonge Grauwe Kiekendieven uit en dat hadden er meer kunnen zijn als het weer had meegewerkt. Dit succes is mede te danken aan de Werkgroep “Grauwe Kiekendief”, een enthousiaste mix van vogelbeschermers en boeren. De goede onderlinge samenwerking garandeert al 15 jaar lang dat de Grauwe Kiek als broedvogel voor Nederland behouden blijft. Het beschermingswerk richt zich op het Oost-Groningse Oldambt en Flevoland. In deze provincies biedt het uitgestrekte landschap een hoog voedselaanbod, voor de Grauwe Kiekendief een volmaakte kraamkamer. Vorig jaar sloeg de werkgroep zijn vleugels uit naar Duitsland. Het gebied ten oosten van het Oldambt en ten noorden van de Dollart bij Emden bleek uitstekend biotoop te bieden aan de Grauwe Kiek. Er werd een flink aantal nesten gevonden, ook van Bruine en Blauwe Kiek. Als klap op de vuurpijl ontdekten we een broedend paartje Velduilen. Ook legden we contacten met Duitse natuurorganisaties en boeren. De komende jaren zal het beschermingswerk zich mede blijven richten op Duitsland.