Het broedseizoen is in volle gang. Onder de nesten verschijnen de steeds wijder wordende poepkransen van de jongen. Voor het eerst sinds jaren veel 3- en 4-legsels bij Buizerds, zelfs 5-legsels bij Haviken, 7-legsels bij Sperwers. In de bossen lopen de muizen bij wijze van spreken over je voeten. In het open veld ligt het wat anders. Terwijl het er in de winter nog zo goed uitzag, lijkt de muizenstand plaatselijk gedaald. Hoe zal dat uitpakken voor Torenvalk, Bruine Kiekendief en Buizerd? In deze Takkeling treft u behalve verhalen over ‘onze eigen’ roofvogels ook een drietal artikelen over roofvogels uit gebieden ver van hier. Zo beschrijven Chris van Orden en Natasha Paklina, inmiddels geen onbekenden meer voor lezers van De Takkeling, onder meer de hoogvlakte van Centraal-Azië, waar ondanks koude en stofstormen toch roofvogels (en mensen) leven. Hun verhalen maken duidelijk dat verwevenheid met natuur, zelfs met een westerse opvoeding, zeer wel mogelijk is.