Recent gaf de WRN het boekje Herkenning van roofvogels in het veld uit. In kort bestek worden hierin de gewone roofvogels van Nederland behandeld. Het is een eenvoudige introductie voor de (roof)vogelaar. Inmiddels is er een nieuw boek over herkenning van roofvogels verschenen, namelijk de vertaling van de vierde druk van Benny Génsbols boek: Veldgids Roofvogels. Dit boek is uitgebreider dan de WRNgids, bestrijkt alle soorten van Europa, Noord-Afnka en het Midden Oosten en is rijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen. Via de K.NNV Uitgeverij hebben wij een aantal exemplaren bemachtigd, die we onze leden tegen gereduceerde prijs kunnen aanbieden (zie WRN-website). Een ideale gids, stampvol informatie, voor wie een stapje verder wil en ook in het buitenland wil weten welke roofvogels boven zijn hoofd zweven (zie verder de bespreking in Recente roofvogelliteratuur, op pagina 153-154).