Het seizoen is voorbij, tijd voor de winterklussen. Mijn kamer ligt vol met stapels nestkaarten, zakjes braakballen, bergen prooiveertjes en keurig gelabelde havik- en sperwerveren die me kunnen vertellen welk vrouwtje op welk nest heeft gebroed. Voldoende werk om de komende maanden mee te vullen. Het was weer een mooi seizoen. Voor het eerst sinds jaren goede resultaten bij de Buizerd. Wat is zo’n nest met drie of vier grote buizerdjongen toch een prachtig gezicht. Ook de Torenvalk deed het in veel regio’s beter dan in voorafgaande jaren dankzij een goede muizenstand, Wespendief en Boomvalk hadden een zwaar jaar door de regen en/of een slechte wespenstand.