Afgelopen broedseizoen zijn er 7 jonge Lammergieren succesvol uitgevlogen in de Alpen. Een record, en een verbetering ten opzichte van 2004 (5 jongen). Het eerste succesvolle broedgeval van geherintroduceerde Lammergieren vond plaats in 1997, toen in de Franse Haute Savoie ‘Phoenix’ uitvloog. In de jaren daarna was het broedsucces laag; veel nesten gingen verloren door lawines en smeltwater. Sinds 2004 lijkt het beter te gaan, mogelijk doordat de Lammerparen meer ervaring krijgen. De herintroductie van Lammergieren startte in 1986 met het jaarlijks loslaten van 7-10 Lammergieren van c. 100 dagen oud. Deze worden meestal paarsgewijs in een kunstnest geplaatst in een biotoop met steilwanden en stijgwinden. Op afstand wordt het uitvliegen, tussen de 120 en 130e levensdag, bekeken. Zonodig wordt bijgevoerd. Het herintroductieproject vindt gespreid over de Alpen van Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië plaats. Opmerkelijk is dat alle succesvolle broedgevallen aan de zuidkant van de Alpen plaatsvonden in Italië en Frankrijk. Dat lijkt op de situatie in de Pyreneeën, waar 80% van de lammergierenpopulatie aan de Spaanse zijde van het bergmassief nestelt. Onvolwassen Lammergieren trekken over enorme afstanden; de afgelopen jaren zijn er waarnemingen uit Noord-Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Nederland bekend. (Bron: Richard Zink, internationaal coördinator).