Het broedseizoen 2005 ligt weer achter ons. Voor velen een jaar met betere broedresultaten dan 2004, toen de gemiddelde jongenproductie van veel soorten bedroevend was. Plaatselijk hoorden we echter wel weer verhalen over grootscheepse vervolging. Hoe het zij, we komen alleen te weten wat er is gebeurd als iedereen zich inspant zijn nestbezoeken op nestkaart te zetten en tijdig op te sturen naar mij (Rob Bijlsma, Doldersummerweg 1, 7983 LD Wapse) of naar SOVON. Bedenk dat ik al eind december de zaken in huis en bewerkt moet hebben om het jaaroverzicht tijdig klaar te krijgen voor het eerste nummer van De Takkeling in 2006 (komt in februari uit). Een aantal mensen heeft de nestkaarten al ingestuurd, waarvoor hartelijk dank.