Voorjaarstellingen van roofvogeltrek bij Cap Bon (Tunesië) in de jaren zeventig door Jean-Marc Thiollay laten voor sommige soorten forse discrepanties zien met recente dito tellingen en met de trek over de Straat van Messina. Dat geldt vooral Zwarte Wouw, Wespendief, Buizerd, Arendbuizerd, Slangenarend, Aasgier, Dwergarend en Schreeuwarend. Mogelijk is er toentertijd veel dubbel geteld, omdat de vogels bij Cap Bon vaak terugkeren (en dat meerdere malen) nadat ze de zee in zijn gestoken. Bovendien zijn de schattingen van Thiollay deels gebaseerd op extrapolaties. In retrospectief is het lastig hierover uitspraken te doen; het vreemde is dat de huidige auteur niet de moeite heeft genomen bij Thiollay zelf te rade te gaan (nicolantonioa@tiscalinet.it).