Een merel zit zachtjes te zingen op de leuning van de tuinstoel, en een kool- en pimpelmees inspecteren kort na elkaar het nestkastje. Het winterzonnetje doet denken dat het voorjaar begonnen is. Voordat wij aan voorjaarskriebels toegeven en erop uit trekken om de eerste nesten te zoeken, kunnen we nog nagenieten van het afgelopen jaar met de artikelen in deze Takkeling. Rob heeft zoals ieder jaar een overzicht gemaakt van de broedresultaten van het afgelopen jaar. Daarnaast geeft hij een beeld van hoe het is gesteld met de roofvogels in ons land. Regelmatig hoor ik opmerkingen van natuurbeheerders en ‘natuurleken’ dat het toch goed gaat met onze roofvogels, vaak met de toevoeging: ‘Ik zie ze altijd zitten langs de snelweg.’ In werkelijkheid staan de meeste soorten onder druk. De laatste jaren stapelen de bedreigingen zich op, met toenemende vervolging in Friesland, Limburg en Zeeland (waarschijnlijk ook elders) en dito handel in beschermde vogels, waaronder roofvogels. Deze handel leidt weer tot het uithalen van nesten. Recentelijk is een groep stropers opgepakt die zelfs jonge Boomvalken in hun bezit hadden. Zeer verontrustend is het bericht dat deze mensen in staat bleken een gesloten voetring aan te brengen bij oudere vogels. Europese wetgeving zegt dat een gesloten voetring bewijst dat deze vogel in gevangenschap is geboren. Een uitspraak die nodig herroepen moet worden! Dat er een grote afzetmarkt is voor inheemse vogels, is dagelijks terug te vinden op het internet. Op onze landelijke dag (25 februari a.s.) zal Rob u meer vertellen over deze en andere bedreigingen waar onze roofvogels tegenop moeten boksen. Deze winter hebben we afscheid moeten nemen van Piet Beckers, één van onze trouwe coördinatoren uit Limburg. Piet was sinds lang nauw betrokken bij het beschermen en onderzoeken van roofvogels. Afgelopen zomer onderging Piet een hartoperatie waarvan hij in eerste instantie goed herstelde. In november echter ging zijn gezondheid zodanig achteruit dat hij tot zijn spijt moest afzeggen voor het coördinatorenoverleg. Op 6 december is Piet thuis overleden. We zullen Piet missen en wij wensen zijn vrouw Lidy, kinderen en verdere familie sterkte bij het verwerken van dit verlies.