Op 6 september 1988 maakte ik een afspraak met Piet Beckers om te praten over een op te richten Vogelwerkgroep te Echt (de Haeselaar). Piet ‘runde’ toen al enkele jaren de VWG de Roerstreek. Op 28 november 2005 ging ik met Wim Gorten naar het ziekenhuis van Roermond om afscheid van hem te nemen. Hij vond het jammer de nestkaarten van kerkuilen in beide werkgebieden nog niet ‘af’ te hebben! Op 3 december nam Piet thuis afscheid van deze wereld. Zes dagen later werd hij door zes leden van de werkgroep na de kerkdienst naar zijn graf begeleid en aan de aarde toevertrouwd. Velen binnen de WRN zullen, na het lezen van bovenstaande, een gevoel van herkenning krijgen. De gangmaker, voortrekker, leidsman in alle bescheidenheid, is er ineens niet meer. Hij was voor de Roerstreek een allesdoener die met zijn ringploeg voor roofvogels en uilen steeds present was in het gebied tussen Roermond en Sittard, vaak vergezeld door zijn vrouw Lidy. In het afgelopen seizoen spendeerde Piet en zijn groep bijvoorbeeld 900 uur (inclusief het ringen) aan roofvogels, met territoria van 3 Wespendieven, 7 Haviken, 26 Sperwers, 72 Buizerd, 2 Slechtvalken, 67 Torenvalken en 11 Boomvalken. Overigens: Piet inventariseerde al vele jaren de vogels in een paar terreinen, waarbij zijn ontdekking van Middelste Bonte Spechten erg leuk was. Opvallend was ook zijn voortdurende zorg omtrent de bescherming van Havik, Sperwer en Buizerd, vooral in het begin van de jaren negentig toen fanate vervolging ‘normaal’ was. En nu moeten wij, en alle andere WRN-ers, verder zonder die aimabele Piet. Maar mèt zijn inspirerende voorbeeld. Het zij zo.